Peletovacia linka

Podľa denného množstva vyprodukovaného hnoja vyrábame kvalitné linky
podľa vašich požiadaviek a možností.
 
 
NOVINKA!  Ponúkame Vám varianty liniek:

 A. Malé farmy - výkon 150kg/hod.

 B. Stredné farmy - výkon 300kg/hod.

 C. Veľké farmy - výkon 400kg/hod.

D. Linka KOMPAKT - výkon 80-100kg/hod

 
 

Peletovacia linka

 

Projekt “peletovacia linka“ rieši problematiku spracovania odpadu nielen z chovu hospodárskych zvierat. Vďaka mobilnej peletovacej linke viete spracovať:
 
 • piliny
 • rozdrvenú slamu
 • slamu v balíku
 • papier
 • mäkkú štiepku
 • komplet podstielku z hospodárskych zvierat (kone, ovce, sliepky, kravy,...)
 • odpad z poľnohospodárskych plodín (makovice, kukurica,...)
 • odpad, resp vedľajší produkt pri výrobe sladu zo sladovní - sladový kvet
 • odpad z pivovarov - mláto
 • vlastné kŕmne zmesi ( vitamíny, sladový kvet, kukurica,...)
 • vlastnú podstielku pre zvieratá
 • vlastné hnojivo.

Výsledný produkt môžete produkovať pre vlastnú potrebu a využitie alebo následne predávať so ziskom.

 

 

 

Výroba agropeliet sa vykonáva v  linke, tvorenej z:

 

1. sušička s teplovzdušným  kotlom 

2. kladivková drtička  

3. násypka s dopravníkom 

4. peletovací lis

5. chladiaci zásobník 

6. vibračná triedička 

7. kondicionér s medzizásobníkom a odsávaním

8. systém riadenia a ovládania - Samotná činnosť linky je riadená prostredníctvom PLC, ktoré je ovládané cez dotykový displej, ktorý je umiestnený na čelných dvierkach centrálneho rozvádzača linky. Toto riešenie zabezpečuje „blbovzdornú“ obsluhu celej linky s cieľom optimalizácie procesu peletovania z hľadiska životnosti a energetickej náročnosti jednotlivých častí linky. Je možný zber údajov, vyhodnocuje sa celkové zaťaženie linky v %, tzv. vyhodnotenie efektivity pracovníka
na linke.