Výhody peletovacej linky

Linka na likvidáciu rastlinno-živočíšneho bioodpadu z chovu koní a hospodárskych zvierat a výrobu biopaliva.

 Výhody peletiek

 

Výhody:

 •   riešenie problému s vývozom bioodpadu pre malé a stredné farmy,
 •   výroba energetického a ekologického paliva - agropeliet,
 •   rýchla návratnosť investície,
 •   jednoduchá obsluha linky,
 •   energetická nenáročnosť výroby,
 •   flexibilný servis, slovenský výrobca,
 •   úspora nákladov na vykurovanie, vývoz a likvidáciu bioodpadu,
 •   ekologická výroba z obnoviteľných zdrojov v priestoroch farmy,
 •   bezplatné zaškolenie u odberateľa,
 •   linka je umiestnená v mobilnom kontajneri a odpadáva Vám povinnosť výstavby ďalších budov, stavebných povolení,
 •   linku Vám dovezieme, zložíme, zapojíme do elektrickej siete a následne peletujete.

 

 

Východiská:

A. Globálne:

 •   výroba energie spaľovaním fosílnych palív značne zaťažuje životné prostredie hlavne uvoľňovaním CO2, ktorý bol do nich tisícročia ukladaný,
 •   výroba energie spaľovaním agropeliet uvoľňuje len to CO2, ktoré bolo do neho bezprostredne naviazané a tým nezvyšuje skleníkový efekt.

B. Firemné: 

 •   úspora nákladov na výrobu tepelnej energie spaľovaním peliet z vlastných zdrojov,
 •   získanie finančných prostriedkov z predaja agropeliet,
 •   úspora nákladov na likvidáciu bioodpadu jeho odvozom, alebo skladovaním do doby možného využitia ako hnojiva.