Využitie peletovacej linky

Linka na likvidáciu rastlinno-živočíšneho bioodpadu z chovu koní a hospodárskych zvierat a výrobu biopaliva.

 

Na našej peletovacej linke je možné, okrem spracovoania hnoja a výroby ekologického hnojiva, vyrábať aj vlastné kŕmne zmesi, napr. zo sladového kvetu, ktorý je bohatý na vitamíny a iné zdraviu prospešné látky pre zvieratá ako napr. kone a ošípané.  Spracovávaním mláta a sladového kvetu by ste vyriešili problém s vývozom odpadu z Vášho pivovaru alebo sladovne. 

Využitie:

  •    spracovnie biologického odpadu z chovu hospodárskych zvierat (podstielky) na palivo - peletky
  •    výroba vlastných kŕmnych zmesí
  •    ekologické hnojivo
  •    výroba vlastnej podstielky

  

 

 

  

Realizácie:

 

Realizácie